فیلم سخنرانی هاشمی در فرودگاه دراپارات جستجو در خبرچه