فیلم سخنرانی هاشمی رفسنجانی در فرودگاه جستجو در خبرچه