متن‏ ‏سخنان‏ ‏رفسنجانی‏ ‏درباره‏ ‏انتخابات جستجو در خبرچه