جمعه 7 آذر 1393 ساعت 10:17

مولکول کشف شده چیزی شبیه آمینو اسیدهای اولیه است که ممکن است منشا حیات روی زمین باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lUg;Ug ;at ani Idcd afdi HldkU hsdnihd hUgdi hsj ;i ll;k hsj lkah pdhj vUd cldk fhan. lkah pdhj cldk nv Hclhda'hi vUcjh + u;s lUg;Ug ;at ani Idcd afdi HldkU hsdnihd hUgdi hsj ;i ll;k hsj lkah pdhj vUd cldk fhan.

تصویر خبر
منشا-حیات-زمین-در-آزمایشگاه-روزتا---عکس