یکشنبه 9 آذر 1393 ساعت 00:40

جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در توصیه هر از چندگاه خود درباره «حق‌الناس دانستن رأی مردم» به نمونه بارز و غیرقابل انکار این حق‌کشی، یعنی خیانت به رأی مردم از سوی اصحاب و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 نیز اشاره کرده و آنان را از تکرار آن خیانت بزرگ نهی کنند

Okhf Hrhd ihald‌vtskOhkd nv jUwdi iv hc Ikn'hi oUn nvfhvi Kpr‌hgkhs nhksjk vNd lvnlL fi klUki fhvc U ydvrhfg hk;hv hdk pr‌;adT dukd odhkj fi vNd lvnl hc sUd hwphf U uUhlg tjki Hlvd;hdd-hsvhmdgd 88 kdc hahvi ;vni U Hkhk vh hc j;vhv Hk odhkj fcv' kid ;kkn Phso avdujlnhvd fi sokhk ihald vtskOhkd nv lOlu jaodw lwgpj Okhf Hrhd ihald‌vtskOhkd nv jUwdi iv hc Ikn'hi oUn nvfhvi Kpr‌hgkhs nhksjk vNd lvnlL fi klUki fhvc U ydvrhfg hk;hv hdk pr‌;adT dukd odhkj fi vNd lvnl hc sUd hwphf U uUhlg tjki Hlvd;hdd-hsvhmdgd 88 kdc hahvi ;vni U Hkhk vh hc j;vhv Hk odhkj fcv' kid ;kkn

تصویر خبر
پاسخ-شریعتمداری-به-سخنان-هاشمی-رفسنجانی-در-مجمع-تشخیص-مصلحت
برچسب های مرتبط: