یکشنبه 9 آذر 1393 ساعت 00:40

جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در توصیه هر از چندگاه خود درباره «حق‌الناس دانستن رأی مردم» به نمونه بارز و غیرقابل انکار این حق‌کشی، یعنی خیانت به رأی مردم از سوی اصحاب و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 نیز اشاره کرده و آنان را از تکرار آن خیانت بزرگ نهی کنند

در حال دریافت متن کامل خبر...

Okhf Hrhd ihald‌vtskOhkd nv jUwdi iv hc Ikn'hi oUn nvfhvi Kpr‌hgkhs nhksjk vNd lvnlL fi klUki fhvc U ydvrhfg hk;hv hdk pr‌;adT dukd odhkj fi vNd lvnl hc sUd hwphf U uUhlg tjki Hlvd;hdd-hsvhmdgd 88 kdc hahvi ;vni U Hkhk vh hc j;vhv Hk odhkj fcv' kid ;kkn Phso avdujlnhvd fi sokhk ihald vtskOhkd nv lOlu jaodw lwgpj Okhf Hrhd ihald‌vtskOhkd nv jUwdi iv hc Ikn'hi oUn nvfhvi Kpr‌hgkhs nhksjk vNd lvnlL fi klUki fhvc U ydvrhfg hk;hv hdk pr‌;adT dukd odhkj fi vNd lvnl hc sUd hwphf U uUhlg tjki Hlvd;hdd-hsvhmdgd 88 kdc hahvi ;vni U Hkhk vh hc j;vhv Hk odhkj fcv' kid ;kkn

تصویر خبر
پاسخ-شریعتمداری-به-سخنان-هاشمی-رفسنجانی-در-مجمع-تشخیص-مصلحت
برچسب های مرتبط: