سه شنبه 11 آذر 1393 ساعت 10:14

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه متقاضیان برای تسریع در اتمام و تحویل واحدها نسبت به تکمیل سهم آورده خود اقدام کنند، تأکید کرد: قبل از تحویل واحدها حتمأ باید فروش اقساطی صورت گیرد.

rhml‌lrhl Ucdv vhi U aivshcd nv xvp ls;k liv fh hahvi fi hdk;i ljrhqdhk fvhd jsvdu nv hjlhl U jpUdg Uhpnih ksfj fi j;ldg sil HUvni oUn hrnhl ;kknT jN;dn ;vn: rfg hc jpUdg Uhpnih pjlN fhdn tvUa hrshxd wUvj 'dvn. Ocddhj tvUa hrshxd ls;k liv rhml‌lrhl Ucdv vhi U aivshcd nv xvp ls;k liv fh hahvi fi hdk;i ljrhqdhk fvhd jsvdu nv hjlhl U jpUdg Uhpnih ksfj fi j;ldg sil HUvni oUn hrnhl ;kknT jN;dn ;vn: rfg hc jpUdg Uhpnih pjlN fhdn tvUa hrshxd wUvj 'dvn.

تصویر خبر
جزییات-فروش-اقساطی-مسکن-مهر
برچسب های مرتبط: