سه شنبه 11 آذر 1393 ساعت 15:31

به مسئول IT آشنا به مبانی شبکه و سخت افزار جهت کار در صنایع بسته بندی به بند در یزد ... نوشته استخدام صنایع بسته بندی به بند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi lsmUg IT Hakh fi lfhkd af;i U soj htchv Oij ;hv nv wkhdu fsji fknd fi fkn nv dcn ... kUaji hsjonhl wkhdu fsji fknd fi fkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl wkhdu fsji fknd fi fkn fi lsmUg IT Hakh fi lfhkd af;i U soj htchv Oij ;hv nv wkhdu fsji fknd fi fkn nv dcn ... kUaji hsjonhl wkhdu fsji fknd fi fkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-صنایع-بسته-بندی-به-بند
برچسب های مرتبط: