چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت 19:55

خبرگزاری تسنیم: با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و مسئولان اجرایی شهرستان قصرقند, کلنگ پروژه ساخت ساختمان آزمایشگاه بخش ساربوک به زمین زده شد.

ofv'chvd jskdl: fh pqUv vmds nhka'hi ugUl Pca;d hdvhkaiv U lsmUghk hOvhdd aivsjhk rwvrknU ;gk' PvUCi shoj shojlhk Hclhda'hi foa shvfU; fi cldk cni an. ;gk' PvUCi shoj ‌Hclhda'hi shvfU; fi cldk cni an ofv'chvd jskdl: fh pqUv vmds nhka'hi ugUl Pca;d hdvhkaiv U lsmUghk hOvhdd aivsjhk rwvrknU ;gk' PvUCi shoj shojlhk Hclhda'hi foa shvfU; fi cldk cni an.

تصویر خبر
کلنگ-پروژه-ساخت--آزمایشگاه-ساربوک-به-زمین-زده-شد
برچسب های مرتبط: