جمعه 14 آذر 1393 ساعت 15:48

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی 12 میلیون فقیر در کشور خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv juhUkT ;hv U vthi hOjlhud hc akhshdd 12 ldgdUk trdv nv ;aUv ofv nhn. 'chva vfdud hc akhshdd 12 ldgdUk trdv Ucdv juhUkT ;hv U vthi hOjlhud hc akhshdd 12 ldgdUk trdv nv ;aUv ofv nhn.

تصویر خبر
گزارش-ربیعی-از-شناسایی-12-میلیون-فقیر