شنبه 22 آذر 1393 ساعت 22:50

به تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه تولید و بسته بندی در مشهد نیازمندیم. نوشته استخدام جهت کار در کارگاه تولید و بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v shni Oij ;hv nv ;hv'hi jUgdn U fsji fknd nv lain kdhclkndl. kUaji hsjonhl Oij ;hv nv ;hv'hi jUgdn U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Oij ;hv nv ;hv'hi jUgdn U fsji fknd fi junhnd ;hv'v shni Oij ;hv nv ;hv'hi jUgdn U fsji fknd nv lain kdhclkndl. kUaji hsjonhl Oij ;hv nv ;hv'hi jUgdn U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-جهت-کار-در-کارگاه-تولید-و-بسته-بندی
برچسب های مرتبط: