پنجشنبه 4 دی 1393 ساعت 09:29

هر ساله به مناسبت تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش، برنامه‌های ویژه‌ای در سطح کشور طراحی و اجرا می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv shgi fi lkhsfj jwUdf rhkUk aUvhihd HlUca U PvUvaT fvkhli‌ihd UdCi‌hd nv sxp ;aUv xvhpd U hOvh ld‌aUn. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva+OnUg iv shgi fi lkhsfj jwUdf rhkUk aUvhihd HlUca U PvUvaT fvkhli‌ihd UdCi‌hd nv sxp ;aUv xvhpd U hOvh ld‌aUn.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-جدول
برچسب های مرتبط: