پنجشنبه 4 دی 1393 ساعت 14:45

مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: طی دو روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می‌شود و طی روزهای شنبه و یکشنبه در سواحل دریای خزر و شهرهای شمالی دمای هوا افزایش می‌یابد.

lndv Pda‌fdkd U ianhv svdu shclhk iUhakhsd ;aUv 'tj: xd nU vUc Hdkni nv hygf lkhxr ;aUv OUd Hvhl Pda fdkd ld‌aUn U xd vUcihd akfi U d;akfi nv sUhpg nvdhd ocv U aivihd alhgd nlhd iUh htchda ld‌dhfn. hughl Hovdk Uqudj OUd ;aUv lndv Pda‌fdkd U ianhv svdu shclhk iUhakhsd ;aUv 'tj: xd nU vUc Hdkni nv hygf lkhxr ;aUv OUd Hvhl Pda fdkd ld‌aUn U xd vUcihd akfi U d;akfi nv sUhpg nvdhd ocv U aivihd alhgd nlhd iUh htchda ld‌dhfn.

تصویر خبر
اعلام-آخرین-وضعیت-جوی-کشور