جمعه 5 دی 1393 ساعت 17:01

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح چند سوال و اشاره به ابهامات طرح معافیت مشمولان غایب از سربازی با پرداخت جریمه نقدی گفت:‌ باید پاسخ داد هدف از این جریمه چیست، آیا هدف از این تبصره حل مشکل سربازی آقازاده‌ها و خارج نشینان نیست؟

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd jskdl: uqU ;ldsdUk fvkhli U fUnOi lOgs fh xvp Ikn sUhg U hahvi fi hfihlhj xvp luhtdj lalUghk yhdf hc svfhcd fh Pvnhoj Ovdli krnd 'tj:‌ fhdn Phso nhn int hc hdk Ovdli IdsjT Hdh int hc hdk jfwvi pg la;g svfhcd Hrhchni‌ih U ohvO kadkhk kdsj? Hdh int hc xvp "Pvnhoj Ovdli krnd U luhtdj lalUghk yhdf" pg la;g svfhcd Hrhchni‌ih kdsj? ofv'chvd jskdl: uqU ;ldsdUk fvkhli U fUnOi lOgs fh xvp Ikn sUhg U hahvi fi hfihlhj xvp luhtdj lalUghk yhdf hc svfhcd fh Pvnhoj Ovdli krnd 'tj:‌ fhdn Phso nhn int hc hdk Ovdli IdsjT Hdh int hc hdk jfwvi pg la;g svfhcd Hrhchni‌ih U ohvO kadkhk kdsj?

تصویر خبر
آیا-هدف-از-طرح--پرداخت-جریمه-نقدی-و-معافیت-مشمولان-غایب--حل-مشکل-سربازی-آقازاده-ها-نیست-
برچسب های مرتبط: