شنبه 6 دی 1393 ساعت 16:01

مواد غذایی و داروهای زیر اگر همراه مواد غذایی سرشار از آهن مصرف شوند از جذب آهن توسط بدن جلوگیری می کنند: - لبنیات - مواد غذایی سرشار از کلسیم - مکمل های دارویی کلسیم - آنتی اسیدها - قهوه – چای

lUhn ybhdd U nhvUihd cdv h'v ilvhi lUhn ybhdd svahv hc Hik lwvt aUkn hc Obf Hik jUsx fnk OgU'dvd ld ;kkn: - gfkdhj - lUhn ybhdd svahv hc ;gsdl - l;lg ihd nhvUdd ;gsdl - Hkjd hsdnih - riUi – Ihd ili Idc nvfhvi ;l oUkd nojvhk lUhn ybhdd U nhvUihd cdv h'v ilvhi lUhn ybhdd svahv hc Hik lwvt aUkn hc Obf Hik jUsx fnk OgU'dvd ld ;kkn: - gfkdhj - lUhn ybhdd svahv hc ;gsdl - l;lg ihd nhvUdd ;gsdl - Hkjd hsdnih - riUi – Ihd

تصویر خبر
همه-چیز-درباره-کم-خونی-دختران
برچسب های مرتبط: