شنبه 28 تیر 1393 ساعت 15:53

سخنگوی وزارت بهداشت در نوار غزه آخرین آمار تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه را اعلام کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud Uchvj finhaj nv kUhv yci Hovdk Hlhv jOhUc kzhldhk vCdl widUkdsjd fi yci vh hughl ;vn. Hovdk Hlhv ainh U lOvUpdk jOhUc vCdl widUkdsjd fi yci sok'Ud Uchvj finhaj nv kUhv yci Hovdk Hlhv jOhUc kzhldhk vCdl widUkdsjd fi yci vh hughl ;vn.

تصویر خبر
آخرین-آمار-شهدا-و-مجروحین-تجاوز-رژیم-صهیونیستی-به-غزه