دوشنبه 8 دی 1393 ساعت 08:36

فلفل‌های زرد، نارنجی و قرمز منبع بسیار خوبی از کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها گروهی از مواد شیمیایی گیاهی می‌باشند که سلامت چشم‌ها را به همراه دارند.

tgtg‌ihd cvnT khvkOd U rvlc lkfu fsdhv oUfd hc ;hvUjkUmdnih isjkn. ;hvUjkUmdnih 'vUid hc lUhn adldhdd 'dhid ld‌fhakn ;i sghlj Ial‌ih vh fi ilvhi nhvkn. tgtg ngli‌hd ihd vk'd Ii oUhwd nhvkn? tgtg‌ihd cvnT khvkOd U rvlc lkfu fsdhv oUfd hc ;hvUjkUmdnih isjkn. ;hvUjkUmdnih 'vUid hc lUhn adldhdd 'dhid ld‌fhakn ;i sghlj Ial‌ih vh fi ilvhi nhvkn.

تصویر خبر
فلفل-دلمه-ای-های-رنگی-چه-خواصی-دارند-
برچسب های مرتبط: