سه شنبه 9 دی 1393 ساعت 00:09

محمود زمانی مشاور مهدی کروبی در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند از جهانشاهی برای کمک مالی به کروبی درخواست کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lplUn clhkd lahUv lind ;vUfd nv lwhpfi‌hd hughl ld‌;kn hc Oihkahid fvhd ;l; lhgd fi ;vUfd nvoUhsj ;vni hsj. tdgl/ nvoUhsj‌‌ lhgd ;vUfd hc d; luhkn lplUn clhkd lahUv lind ;vUfd nv lwhpfi‌hd hughl ld‌;kn hc Oihkahid fvhd ;l; lhgd fi ;vUfd nvoUhsj ;vni hsj.

تصویر خبر
فیلم--درخواست---مالی-کروبی-از-یک-معاند