شنبه 13 دی 1393 ساعت 08:07

یک عدد سوسیس هات داگ یا فرانکفورتر معمولی محتوی 35 گرم چربی است که 15 گرم آن چربی اشباع شده یا چربی مضر است. یک عدد سوسیس هات داگ حاوی بیش از نیمی از میزان مجاز چربی روزانه برای بدن است.

d; unn sUsds ihj nh' dh tvhk;tUvjv lulUgd lpjUd 35 'vl Ivfd hsj ;i 15 'vl Hk Ivfd hafhu ani dh Ivfd lqv hsj. d; unn sUsds ihj nh' phUd fda hc kdld hc ldchk lOhc Ivfd vUchki fvhd fnk hsj. Okhdjd fi khl Ktsj‌tUnoUvdL! d; unn sUsds ihj nh' dh tvhk;tUvjv lulUgd lpjUd 35 'vl Ivfd hsj ;i 15 'vl Hk Ivfd hafhu ani dh Ivfd lqv hsj. d; unn sUsds ihj nh' phUd fda hc kdld hc ldchk lOhc Ivfd vUchki fvhd fnk hsj.

تصویر خبر
جنایتی-به-نام--فست-فودخوری--