شنبه 13 دی 1393 ساعت 08:18

توت‌ها سرشار از فیبر خوراکی هستند. بدن نمی‌تواند فیبر را هضم کند اما به هر شیوه تلاش می‌کند تا کالری موجود در بدن را بسوزاند. همچنین فیبر باعث می‌شود چربی و کالری‌ها پیش از آنکه توسط بدن جذب شوند از طریق دستگاه گوارش خارج شوند.

jUj‌ih svahv hc tdfv oUvh;d isjkn. fnk kld‌jUhkn tdfv vh iql ;kn hlh fi iv adUi jgha ld‌;kn jh ;hgvd lUOUn nv fnk vh fsUchkn. ilIkdk tdfv fhue ld‌aUn Ivfd U ;hgvd‌ih Pda hc Hk;i jUsx fnk Obf aUkn hc xvdr nsj'hi 'Uhva ohvO aUkn. oUvnkd ihdd fvhd Hkhk ;i Ihr hkn jUj‌ih svahv hc tdfv oUvh;d isjkn. fnk kld‌jUhkn tdfv vh iql ;kn hlh fi iv adUi jgha ld‌;kn jh ;hgvd lUOUn nv fnk vh fsUchkn. ilIkdk tdfv fhue ld‌aUn Ivfd U ;hgvd‌ih Pda hc Hk;i jUsx fnk Obf aUkn hc xvdr nsj'hi 'Uhva ohvO aUkn.

تصویر خبر
خوردنی-هایی-برای-آنان-که-چاق-اند