دوشنبه 15 دی 1393 ساعت 15:10

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان گفت: شهداد با توجه به تصمیماتی که در کارگروه گردشگری استانداری اتخاذ شده است به منطقه‌ای نمونه از لحاظ گردشگری مبدل می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds ;ldsdUk 'vna'vd hjhr fhcv'hkd ;vlhk 'tj: ainhn fh jUOi fi jwldlhjd ;i nv ;hv'vUi 'vna'vd hsjhknhvd hjohb ani hsj fi lkxri‌hd klUki hc gphz 'vna'vd lfng ld‌aUn. ainhn fi lkxri 'vna'vd klUki jfndg ld‌aUn vdds ;ldsdUk 'vna'vd hjhr fhcv'hkd ;vlhk 'tj: ainhn fh jUOi fi jwldlhjd ;i nv ;hv'vUi 'vna'vd hsjhknhvd hjohb ani hsj fi lkxri‌hd klUki hc gphz 'vna'vd lfng ld‌aUn.

تصویر خبر
شهداد-به-منطقه-گردشگری-نمونه-تبدیل-می-شود
برچسب های مرتبط: