شنبه 20 دی 1393 ساعت 19:06

تعدادی فروشنده با تجربه خانم جهت فروشگاه اسباب بازی در تهران نیازمندیم . نوشته استخدام فروشنده خانم در خانه اسباب بازی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

junhnd tvUakni fh jOvfi ohkl Oij tvUa'hi hsfhf fhcd nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv ohki hsfhf fhcd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv ohki hsfhf fhcd junhnd tvUakni fh jOvfi ohkl Oij tvUa'hi hsfhf fhcd nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv ohki hsfhf fhcd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-خانه-اسباب-بازی
برچسب های مرتبط: