یکشنبه 28 دی 1393 ساعت 14:31

تبریز - ایرنا - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز با 100 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

jfvdc - hdvkh - Hclhda'hi lv;cd nhka'hi jfvdc fh 100 ldgdhvn vdhg hujfhv fi fivi fvnhvd vsdn. Hclhda'hi lv;cd nhka'hi jfvdc fi fivi fvnhvd vsdn jfvdc - hdvkh - Hclhda'hi lv;cd nhka'hi jfvdc fh 100 ldgdhvn vdhg hujfhv fi fivi fvnhvd vsdn.

تصویر خبر
آزمایشگاه-مرکزی-دانشگاه-تبریز-به-بهره-برداری-رسید
برچسب های مرتبط: