چهارشنبه 1 بهمن 1393 ساعت 20:27

فروشنده با تجربه خانم در تهران نیازمندیم . نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه مانتو اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

tvUakni fh jOvfi ohkl nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU tvUakni fh jOvfi ohkl nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi lhkjU hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-مانتو
برچسب های مرتبط: