چهارشنبه 8 بهمن 1393 ساعت 19:47

تعدادی راننده جهت سرویس مدارس در تهران نیازمندیم . نوشته استخدام تعدادی راننده جهت سرویس مدارس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl junhnd vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-راننده-جهت-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: