دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 20:06

تعدادی فروشنده با تجربه آقا  در تهران نیازمندیم . نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه خانه کودک فراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

junhnd tvUakni fh jOvfi Hrh  nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki ;Un; tvhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki ;Un; tvhc junhnd tvUakni fh jOvfi Hrh  nv jivhk kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ohki ;Un; tvhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-خانه-کودک-فراز
برچسب های مرتبط: