چهارشنبه 15 بهمن 1393 ساعت 16:04

سخنگوی کمیسیون تلفیق: این کمیسیون در مصوبه‌ای میزان جرایم تعیین شده برای معافیت از خدمت سربازی مشمولان غایب ۸ سال و بیشتر از آن را تعیین کرد.

sok'Ud ;ldsdUk jgtdr: hdk ;ldsdUk nv lwUfi‌hd ldchk Ovhdl juddk ani fvhd luhtdj hc onlj svfhcd lalUghk yhdf ۸ shg U fdajv hc Hk vh juddk ;vn. Ovdli lalUghk yhdf hughl an sok'Ud ;ldsdUk jgtdr: hdk ;ldsdUk nv lwUfi‌hd ldchk Ovhdl juddk ani fvhd luhtdj hc onlj svfhcd lalUghk yhdf ۸ shg U fdajv hc Hk vh juddk ;vn.

تصویر خبر
جریمه-مشمولان-غایب-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: