یکشنبه 19 بهمن 1393 ساعت 17:46

دامغان - در هشتمین روز از دهه فجر و با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آزمایشگاه نانوفیزیک و میکروسکوپ SPM دانشگاه دامغان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

nhlyhk - nv iajldk vUc hc nii tOv U fh pqUv n;jv Updn hplnd luhUk PCUiad U tkhUvd Ucdv ugUlT jprdrhj U tkhUvdT Hclhda'hi khkUtdcd; U ld;vUs;UP SPM nhka'hi nhlyhk htjjhp U lUvn fivi fvnhvd rvhv 'vtj. Hclhda'hi khkU tdcd; U ld;vUs;UUP SPM nhka'hi nhlyhk htjjhp an nhlyhk - nv iajldk vUc hc nii tOv U fh pqUv n;jv Updn hplnd luhUk PCUiad U tkhUvd Ucdv ugUlT jprdrhj U tkhUvdT Hclhda'hi khkUtdcd; U ld;vUs;UP SPM nhka'hi nhlyhk htjjhp U lUvn fivi fvnhvd rvhv 'vtj.

تصویر خبر
آزمایشگاه-نانو-فیزیک-و-میکروسکووپ-SPM-دانشگاه-دامغان-افتتاح-شد
برچسب های مرتبط: