دوشنبه 20 بهمن 1393 ساعت 15:15

آزمایشگاه نانوفیزیک ومیکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) دانشگاه دامغان در ایام مبارک دهه فجر با حضور دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم طی مراسمی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

Hclhda'hi khkUtdcd; Uld;vUs;UP PvUfd vUfad (SPM) nhka'hi nhlyhk nv hdhl lfhv; nii tOv fh pqUv n;jv Updn hplndT luhUk PCUiad U tkhUvd Ucdv ugUl xd lvhsld htjjhp an U fi fivi‌fvnhvd vsdn. htjjhp Hclhda'hi khkUtdcd; nv nhka'hi nhlyhk Hclhda'hi khkUtdcd; Uld;vUs;UP PvUfd vUfad (SPM) nhka'hi nhlyhk nv hdhl lfhv; nii tOv fh pqUv n;jv Updn hplndT luhUk PCUiad U tkhUvd Ucdv ugUl xd lvhsld htjjhp an U fi fivi‌fvnhvd vsdn.

تصویر خبر
افتتاح-آزمایشگاه-نانوفیزیک-در-دانشگاه-دامغان
برچسب های مرتبط: