پنجشنبه 23 بهمن 1393 ساعت 17:28

چای سبز منبع غنی از کافئین و کاتچین‌ها در رژیم غذایی است. ترکیباتی که خیلی وقت‌ها میزان سوخت و ساز را دو برابر افزایش می‌دهند.

Ihd sfc lkfu ykd hc ;htmdk U ;hjIdk‌ih nv vCdl ybhdd hsj. jv;dfhjd ;i odgd Urj‌ih ldchk sUoj U shc vh nU fvhfv htchda ld‌nikn. I'Uki sUoj U shc fnk oUn vh htchda nidl? Ihd sfc lkfu ykd hc ;htmdk U ;hjIdk‌ih nv vCdl ybhdd hsj. jv;dfhjd ;i odgd Urj‌ih ldchk sUoj U shc vh nU fvhfv htchda ld‌nikn.

تصویر خبر
چگونه-سوخت-و-ساز-بدن-خود-را-افزایش-دهیم-
برچسب های مرتبط: