شنبه 2 اسفند 1393 ساعت 13:01

هفته تربیت اسلامی از روز جمعه ۸ اسفند آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ۱۴ اسفند امسال ادامه دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

itji jvfdj hsghld hc vUc Olui ۸ hstkn Hyhc ld‌aUn U jh vUc PkOakfi ۱۴ hstkn hlshg hnhli nhvn. vUcalhv itji jvfdj hsghld hughl an itji jvfdj hsghld hc vUc Olui ۸ hstkn Hyhc ld‌aUn U jh vUc PkOakfi ۱۴ hstkn hlshg hnhli nhvn.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-تربیت-اسلامی-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: