شنبه 2 اسفند 1393 ساعت 13:14

خبرگزاری تسنیم: وزیر راه و شهرسازی از فروش اقساطی 1.4 میلیون واحد مسکن مهر به صورت فروش اقساطی خبر داد و گفت: به صورت هفتگی 8 تا 10 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور فروش اقساطی می‌شود.

ofv'chvd jskdl: Ucdv vhi U aivshcd hc tvUa hrshxd 1.4 ldgdUk Uhpn ls;k liv fi wUvj tvUa hrshxd ofv nhn U 'tj: fi wUvj itj'd 8 jh 10 ichv Uhpn ls;k liv nv svhsv ;aUv tvUa hrshxd ld‌aUn. 1.4 ldgdUk Uhpn ls;k liv tvUa hrshxd an ofv'chvd jskdl: Ucdv vhi U aivshcd hc tvUa hrshxd 1.4 ldgdUk Uhpn ls;k liv fi wUvj tvUa hrshxd ofv nhn U 'tj: fi wUvj itj'd 8 jh 10 ichv Uhpn ls;k liv nv svhsv ;aUv tvUa hrshxd ld‌aUn.

تصویر خبر
1-4-میلیون-واحد-مسکن-مهر-فروش-اقساطی-شد
برچسب های مرتبط: