شنبه 2 اسفند 1393 ساعت 14:33

وزیر راه و شهرسازی از فروش اقساطی ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت فروش اقساطی خبر داد و گفت: به صورت هفتگی ۸ تا ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور فروش اقساطی می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv vhi U aivshcd hc tvUa hrshxd ۱ ldgdUk U ۴۵۰ ichv Uhpn ls;k liv fi wUvj tvUa hrshxd ofv nhn U 'tj: fi wUvj itj'd ۸ jh ۱۰ ichv Uhpn ls;k liv nv svhsv ;aUv tvUa hrshxd ld‌aUn. 1 ldgdUk U ۴۵۰ ichv ls;k liv tvUa hrshxd an Ucdv vhi U aivshcd hc tvUa hrshxd ۱ ldgdUk U ۴۵۰ ichv Uhpn ls;k liv fi wUvj tvUa hrshxd ofv nhn U 'tj: fi wUvj itj'd ۸ jh ۱۰ ichv Uhpn ls;k liv nv svhsv ;aUv tvUa hrshxd ld‌aUn.

تصویر خبر
1-میلیون-و-۴۵۰-هزار-مسکن-مهر-فروش-اقساطی-شد
برچسب های مرتبط: