یکشنبه 3 اسفند 1393 ساعت 11:39

نمایندگان مجلس، جزئیات جریمه معافیت مشمولان وظیفه عمومی غایب را در لایحه بودجه سال ۹۴ مشخص کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgsT Ocmdhj Ovdli luhtdj lalUghk Uzdti ulUld yhdf vh nv ghdpi fUnOi shg ۹۴ laow ;vnkn. Ovdli ۱۰ jh ۵۰ ldgdUk jUlhkd luhtdj lalUghk Uzdti yhdf laow an+OnUg klhdkn'hk lOgsT Ocmdhj Ovdli luhtdj lalUghk Uzdti ulUld yhdf vh nv ghdpi fUnOi shg ۹۴ laow ;vnkn.

تصویر خبر
جریمه-۱۰-تا-۵۰-میلیون-تومانی-معافیت-مشمولان-وظیفه-غایب-مشخص-شد-جدول
برچسب های مرتبط: