چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 10:20

اگر می خواهید لاغر شوید، پودر جوانه گندم را همراه با ماست یا سالاد کاهو ۱۰ دقیقه قبل از صرف غذا میل کنید و اگر می خواهید چاق شوید آن را ۱۰ دقیقه بعد از صرف غذا بخورید.

h'v ld oUhidn ghyv aUdnT PUnv OUhki 'knl vh ilvhi fh lhsj dh shghn ;hiU ۱۰ nrdri rfg hc wvt ybh ldg ;kdn U h'v ld oUhidn Ihr aUdn Hk vh ۱۰ nrdri fun hc wvt ybh foUvdn. oUhw a'tj hk'dc OUhki 'knl h'v ld oUhidn ghyv aUdnT PUnv OUhki 'knl vh ilvhi fh lhsj dh shghn ;hiU ۱۰ nrdri rfg hc wvt ybh ldg ;kdn U h'v ld oUhidn Ihr aUdn Hk vh ۱۰ nrdri fun hc wvt ybh foUvdn.

تصویر خبر
خواص-شگفت-انگیز-جوانه-گندم
عبارات مرتبط با خواص شگفت انگیز جوانه گندم