سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت 18:20

ورامین- حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در جریان سفر به شهرستان ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه دیدار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uvhldk- pqvj Hdj hggi hguzld psdk kUvd ilnhkd nv Ovdhk stv fi aivsjhk Uvhldk fh Hdj hggi sdn lvjqd lplUnd 'gPhd'hkd hlhl Olui ndnhv ;vn. ndnhv Hdj hggi hguzld kUvd ilnhkd fh Hdj hggi lplUnd Uvhldk- pqvj Hdj hggi hguzld psdk kUvd ilnhkd nv Ovdhk stv fi aivsjhk Uvhldk fh Hdj hggi sdn lvjqd lplUnd 'gPhd'hkd hlhl Olui ndnhv ;vn.

تصویر خبر
دیدار-آیت-الله-العظمی-نوری-همدانی-با-آیت-الله-محمودی
برچسب های مرتبط: