سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت 18:20

ورامین- حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در جریان سفر به شهرستان ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه دیدار کرد.

Uvhldk- pqvj Hdj hggi hguzld psdk kUvd ilnhkd nv Ovdhk stv fi aivsjhk Uvhldk fh Hdj hggi sdn lvjqd lplUnd 'gPhd'hkd hlhl Olui ndnhv ;vn. ndnhv Hdj hggi hguzld kUvd ilnhkd fh Hdj hggi lplUnd Uvhldk- pqvj Hdj hggi hguzld psdk kUvd ilnhkd nv Ovdhk stv fi aivsjhk Uvhldk fh Hdj hggi sdn lvjqd lplUnd 'gPhd'hkd hlhl Olui ndnhv ;vn.

تصویر خبر
دیدار-آیت-الله-العظمی-نوری-همدانی-با-آیت-الله-محمودی
برچسب های مرتبط: