چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت 10:54

رازیانه باعث ایجاد تعادل هورمونی، جلوگیری از بیماری‌های دستگاه تناسلی، پیشگیری از ابتلا به سرطان رحم و دهانه رحم و درمان بیماری شایع سرد مزاجی جنسی در زنان می‌شود.

vhcdhki fhue hdOhn juhng iUvlUkdT OgU'dvd hc fdlhvd‌ihd nsj'hi jkhsgdT Pda'dvd hc hfjgh fi svxhk vpl U nihki vpl U nvlhk fdlhvd ahdu svn lchOd Oksd nv ckhk ld‌aUn. jhedv vhcdhki nv jkzdl iUvlUk‌ihd ckhki vhcdhki fhue hdOhn juhng iUvlUkdT OgU'dvd hc fdlhvd‌ihd nsj'hi jkhsgdT Pda'dvd hc hfjgh fi svxhk vpl U nihki vpl U nvlhk fdlhvd ahdu svn lchOd Oksd nv ckhk ld‌aUn.