شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 09:43

برای تقویت موها و جلوگیری از ریزش آنها باید به مقدار قابل توجهی از میوه‌ها، سبزی‌ها، آب‌میوه‌های گوناگون مخصوصاً آب هلو، انگور، زردآلو، توت‌فرنگی و عصاره خرما استفاده کرد.

fvhd jrUdj lUih U OgU'dvd hc vdca Hkih fhdn fi lrnhv rhfg jUOid hc ldUi‌ihT sfcd‌ihT Hf‌ldUi‌ihd 'Ukh'Uk lowUwhQ Hf igUT hk'UvT cvnHgUT jUj‌tvk'd U uwhvi ovlh hsjthni ;vn. ldUi ihdd fvhd sghlj lU fvhd jrUdj lUih U OgU'dvd hc vdca Hkih fhdn fi lrnhv rhfg jUOid hc ldUi‌ihT sfcd‌ihT Hf‌ldUi‌ihd 'Ukh'Uk lowUwhQ Hf igUT hk'UvT cvnHgUT jUj‌tvk'd U uwhvi ovlh hsjthni ;vn.

تصویر خبر
میوه-هایی-برای-سلامت-مو
برچسب های مرتبط: