شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 19:44

فروشنده خانم , جهت فروشگاه لباس , در تهران محدوده سعادت آباد نیازمندیم . نوشته استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه لباس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

tvUakni ohkl U Oij tvUa'hi gfhs U nv jivhk lpnUni suhnj Hfhn kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs tvUakni ohkl U Oij tvUa'hi gfhs U nv jivhk lpnUni suhnj Hfhn kdhclkndl . kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij tvUa'hi gfhs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-فروشگاه-لباس
برچسب های مرتبط: