دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 10:25

در آستانه فرارسیدن روز جهانی کلیه(۲۰ اسفند ماه) دو سامانه کشوری اهدای عضو و کارت اهدای عضو با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رودسر افتتاح می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv Hsjhki tvhvsdnk vUc Oihkd ;gdi(۲۰ hstkn lhi) nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d nv vUnsv htjjhp ld aUn. nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhaj htjjhp ld aUn nv Hsjhki tvhvsdnk vUc Oihkd ;gdi(۲۰ hstkn lhi) nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhd uqU fh pqUv Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d nv vUnsv htjjhp ld aUn.

تصویر خبر
دو-سامانه-کشوری-اهدای-عضو-و-کارت-اهدای-عضو-با-حضور-وزیر-بهداشت-افتتاح-می-شود
برچسب های مرتبط: