دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 13:11

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: در جلسه فردا مجلس خبرگان، رئیس و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شود.

nfdv;g Ohlui vUphkdj lfhvc 'tj: nv Ogsi tvnh lOgs ofv'hkT vmds U idmj vmdsi lOgs ofv'hk vifvd hkjohf ld‌aUn. clhk hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd nfdv;g Ohlui vUphkdj lfhvc 'tj: nv Ogsi tvnh lOgs ofv'hkT vmds U idmj vmdsi lOgs ofv'hk vifvd hkjohf ld‌aUn.

تصویر خبر
زمان-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبری
برچسب های مرتبط: