دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 15:09

رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، جزییات راه اندازی سامانه های کشوری اهدای عضو و کارت اهدا را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds hnhvi PdUkn U fdlhvd ihd ohw Uchvj finhajT Ocddhj vhi hknhcd shlhki ihd ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinh vh javdp ;vn. javdp Ocmdhj vhi hknhcd shlhki ;aUvd hinhd uqU vmds hnhvi PdUkn U fdlhvd ihd ohw Uchvj finhajT Ocddhj vhi hknhcd shlhki ihd ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinh vh javdp ;vn.

تصویر خبر
تشریح-جزئیات-راه-اندازی-سامانه-کشوری-اهدای-عضو
برچسب های مرتبط: