دوشنبه 18 اسفند 1393 ساعت 19:38

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشترین آمار مرگ و میرهای کشور مربوط به سکته های قلبی و مغزی هستند، گفت: می توان از 40 درصد مرگ‌های ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی با پیشگیری جلوگیری کرد.

Ucdv finhaj fh fdhk hdk;i fdajvdk Hlhv lv' U ldvihd ;aUv lvfUx fi s;ji ihd rgfd U lycd isjknT 'tj: ld jUhk hc 40 nvwn lv'‌ihd khad hc s;ji‌ihd rgfd U lycd fh Pda'dvd OgU'dvd ;vn. efj‌khl Ucdv finhaj nv shlhki hinhd uqU Ucdv finhaj fh fdhk hdk;i fdajvdk Hlhv lv' U ldvihd ;aUv lvfUx fi s;ji ihd rgfd U lycd isjknT 'tj: ld jUhk hc 40 nvwn lv'‌ihd khad hc s;ji‌ihd rgfd U lycd fh Pda'dvd OgU'dvd ;vn.

تصویر خبر
ثبت-نام-وزیر-بهداشت-در-سامانه-اهدای-عضو