سه شنبه 19 اسفند 1393 ساعت 08:47

سامانه کشوری اهدای عضو و نیز صدور کارت اهدای عضو در کشور با حضور سید حسن هاشمی- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی - امروز در شهرستان رودسر راه اندازی شد و هاشمی ، اطلاعات خود را در این سامانه قرار داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shlhki ;aUvd hinhd uqU U kdc wnUv ;hvj hinhd uqU nv ;aUv fh pqUv sdn psk ihald- Ucdv finhaj nvlhk U HlUca Pca;d - hlvUc nv aivsjhk vUnsv vhi hknhcd an U ihald T hxghuhj oUn vh nv hdk shlhki rvhv nhn. Ocddhj nU shlhki ;aUvd hinhd uqU U ;hvj hinhM uqU javdp an shlhki ;aUvd hinhd uqU U kdc wnUv ;hvj hinhd uqU nv ;aUv fh pqUv sdn psk ihald- Ucdv finhaj nvlhk U HlUca Pca;d - hlvUc nv aivsjhk vUnsv vhi hknhcd an U ihald T hxghuhj oUn vh nv hdk shlhki rvhv nhn.

تصویر خبر
جزییات-دو-سامانه-کشوری-اهدای-عضو-و-کارت-اهداء-عضو-تشریح-شد
برچسب های مرتبط: