چهارشنبه 20 اسفند 1393 ساعت 13:45

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان از تشکیل 112 کلاس درس در کانتینر و کانکس خبرداد و اظهارکرد: 683 مدرسه بدون دیوار در استان وجود دارد که دانش آموزان در بحث تردد احشام و ورود حیوانات وحشی در تنگنا قرار دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g kUshcdT jUsui U jOidc lnhvs hsjhk ilnhk hc ja;dg 112 ;ghs nvs nv ;hkjdkv U ;hk;s ofvnhn U hzihv;vn: 683 lnvsi fnUk ndUhv nv hsjhk UOUn nhvn ;i nhka HlUchk nv fpe jvnn hpahl U UvUn pdUhkhj Upad nv jk'kh rvhv nhvkn. UOUn 683 lnvsi fnUk ndUhv nv ilnhk lndv;g kUshcdT jUsui U jOidc lnhvs hsjhk ilnhk hc ja;dg 112 ;ghs nvs nv ;hkjdkv U ;hk;s ofvnhn U hzihv;vn: 683 lnvsi fnUk ndUhv nv hsjhk UOUn nhvn ;i nhka HlUchk nv fpe jvnn hpahl U UvUn pdUhkhj Upad nv jk'kh rvhv nhvkn.

تصویر خبر
وجود-683-مدرسه-بدون-دیوار-در-همدان
برچسب های مرتبط: