جمعه 22 اسفند 1393 ساعت 03:43

حسن کروبی برادر مهدی کروبی به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

psk ;vUfd fvhnv lind ;vUfd fi ngdg fdlhvd vdUd nv'baj. psk ;vUfd nv'baj+u;s psk ;vUfd fvhnv lind ;vUfd fi ngdg fdlhvd vdUd nv'baj.

تصویر خبر
حسن-کروبی-درگذشت-عکس
برچسب های مرتبط: