یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 09:01

نجفی زاده گفت: سامانه‌ای به منظور ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو در وزارت بهداشت ایجاد شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kOtd chni 'tj: shlhki‌hd fi lkzUv efj hxghuhj ljrhqdhk nvdhtj ;hvj hinhd uqU nv Uchvj finhaj hdOhn ani hsj. hdOhn shlhki efj hxghuhj ljrhqdhk nvdhtj ;hvj hinhd uqU kOtd chni 'tj: shlhki‌hd fi lkzUv efj hxghuhj ljrhqdhk nvdhtj ;hvj hinhd uqU nv Uchvj finhaj hdOhn ani hsj.

تصویر خبر
ایجاد-سامانه-ثبت-اطلاعات-متقاضیان-دریافت-کارت-اهدای-عضو