جمعه 29 اسفند 1393 ساعت 14:33

میوه هایی نظیر سیب سبز، مرکبات به خصوص لیمو ترش، سبزیجات تازه نظیر تربچه، کلم بروکلی، گردو و بادام، جلبک های سبز خوراکی و چای سبز از بهترین منابع طبیعی جهت دفع سموم از بدن هستند.

ldUi ihdd kzdv sdf sfcT lv;fhj fi owUw gdlU jvaT sfcdOhj jhci kzdv jvfIiT ;gl fvU;gdT 'vnU U fhnhlT Ogf; ihd sfc oUvh;d U Ihd sfc hc fijvdk lkhfu xfdud Oij ntu slUl hc fnk isjkn. vUa ihd sl cnhdd hc fnk vh fnhkdn ldUi ihdd kzdv sdf sfcT lv;fhj fi owUw gdlU jvaT sfcdOhj jhci kzdv jvfIiT ;gl fvU;gdT 'vnU U fhnhlT Ogf; ihd sfc oUvh;d U Ihd sfc hc fijvdk lkhfu xfdud Oij ntu slUl hc fnk isjkn.

تصویر خبر
روش-های-سم-زدایی-از-بدن-را-بدانید