یکشنبه 2 فروردین 1394 ساعت 18:00

به گفته محققان علت کاهش فعالیت چربی های قهوه ای، بالا رفتن سن است و تا زمانی که راهی برای بازگرداندن آن پیدا نشود، افراد مسن باید سالاد و پروتئین های سالم بیشتری بخورند و بیشتر ورزش کنند.

fi 'tji lprrhk ugj ;hia tuhgdj Ivfd ihd riUi hdT fhgh vtjk sk hsj U jh clhkd ;i vhid fvhd fhc'vnhknk Hk Pdnh kaUnT htvhn lsk fhdn shghn U PvUjmdk ihd shgl fdajvd foUvkn U fdajv Uvca ;kkn. nvfhvi Ivfd riUi hd Ii ld nhkdn? fi 'tji lprrhk ugj ;hia tuhgdj Ivfd ihd riUi hdT fhgh vtjk sk hsj U jh clhkd ;i vhid fvhd fhc'vnhknk Hk Pdnh kaUnT htvhn lsk fhdn shghn U PvUjmdk ihd shgl fdajvd foUvkn U fdajv Uvca ;kkn.

تصویر خبر
درباره-چربی-قهوه-ای-چه-می-دانید-
برچسب های مرتبط: