شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 09:26

این بیماری زمانی رخ می‌دهد، که کبد در شکستن چربی ها دچار مشکل می‌شود و با جمع شدن چربی در بافت‌های کبد، فرد دچار کبد چرب می‌گردد.

hdk fdlhvd clhkd vo ld‌ninT ;i ;fn nv a;sjk Ivfd ih nIhv la;g ld‌aUn U fh Olu ank Ivfd nv fhtj‌ihd ;fnT tvn nIhv ;fn Ivf ld‌'vnn. ili Idc nvfhvi ;fn Ivf hdk fdlhvd clhkd vo ld‌ninT ;i ;fn nv a;sjk Ivfd ih nIhv la;g ld‌aUn U fh Olu ank Ivfd nv fhtj‌ihd ;fnT tvn nIhv ;fn Ivf ld‌'vnn.

تصویر خبر
همه-چیز-درباره-کبد-چرب
برچسب های مرتبط: