شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 11:21

شعار بهداشتی سال («ایمنی غذا»، از مزرعه تا سفره) و شعار هفته سلامت «عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت» نامیده شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

auhv finhajd shg (Khdlkd ybhLT hc lcvui jh stvi) U auhv itji sghlj Kucl lgd fvhd nsjvsd uhnghki fi onlhj sghljL khldni ani hsj. vUcalhv itji sghlj hughl an auhv finhajd shg (Khdlkd ybhLT hc lcvui jh stvi) U auhv itji sghlj Kucl lgd fvhd nsjvsd uhnghki fi onlhj sghljL khldni ani hsj.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-سلامت-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: